PERSONVERNERKLÆRING

1 Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæring gjelder for Bilforum Follo as og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Bilforum Follo as, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, www.b-f.no, (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18 1.ledd).

Bilforum Follo as grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven §8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre vil det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2 Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3 Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitive opplysninger.

 • • Opplysninger du selv oppgir til oss: Når du registrerer deg som bruker hos oss eller kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.
 • Vår korrespondanse: Hvis du kontakter oss senere, slik som henvendelser til salg eller ettermarked, vil vi lagre dette.
 • Kjøpsinformasjon: Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer.
 • Opplysninger om bruk av nettsidene: Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
 • Opplysninger via importør: Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som importør, MMC Norge as med tilhørende underselskaper. Importør kan eksempelvis gi oss informasjon om biler kjøpt et annet sted, både nye og brukte, dersom du bor i vårt distrikt.
 • Opplysninger fra offentlige registre: Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.
 • Kundeundersøkelser: Hvis du svarer på kundeundersøkelser på vegne av oss, sendt fra importør eller tilhørende underselskap/leverandør, og velger å ikke være anonym tar vi vare på svarene.

4 Informasjonskapsler (Cookies) og administrasjon av disse.

Vi bruker HTTP Cookies fra Google Analytics for å måle hvordan du bruker nettstedet, hva slags enhet du bruker og hvor du bor. Dette er kun til statistikk og brukes ikke til noe annet.

De alle fleste nettlesere tillater å ikke akseptere cookies, samt å slette cookies. Fremgangsmåten er ulik avhengig av nettleser, og fra versjon til versjon. Via følgende lenker finner du informasjon om hvordan du velger å blokkere og slette cookies:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no

Safari - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=no_NO

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox - https://support.mozilla.org/no/kb/aktiver-og-deaktiver-infokapsler

5 Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine for å oppnå følgende formål:

Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.

Rettslig grunnlag: Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg.

Rettslig grunnlag: For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.

Administrere kundeforholdet og yte support
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. Vi bruker eksempelvis opplysninger om bilen til å gi deg beskjed dersom det er noe galt med kjøretøyet ditt og til å kalle deg inn til verksted.

Rettslig grunnlag: For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Rettslig grunnlag: Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre.

Markedsføring
 

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

Rettslig grunnlag: Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Markedsføring på nettsidene våre

Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres

produkter på våre nettsider.

Rettslig grunnlag: Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

Forhindre misbruk av tjenestene våre 
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, "spamming", hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Rettslig grunnlag: Den berettigede interessen å beskytte tjenestene våre mot misbruk.

For å stille teknisk diagnose på bilen 
Informasjon som samles inn gjennom diagnoseapparater som kobles til bilen ved reparasjon eller service. Informasjonen videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse.

Rettslig grunnlag: For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Bedring av kundeopplevelsen
Hvis du oppgir at du ikke ønsker å være anonym ved svar på kundetilfredshetsundersøkelser, vil vi benytte svarene dine for å bedre det individuelle kundeforholdet og legge tjenestene enda bedre til rette for alle kundene våre.

Hvis du svarer anonymt benytter vi svarene for å utarbeide statistikker som benyttes i kundetilfredshetsarbeidet.

Rettslig grunnlag: For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

6 Deling av opplysninger

Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og offentlige myndigheter) i verdikjeden for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold, og iht norsk lov.

Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Der vi utleverer personopplysninger, har vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling (eksempel forsikringsselskaper og finansieringsinstitusjoner/banker).

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

7 Lagringstid

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer informasjon om dine kjøp i 5 år etter siste registrerte transaksjon.
 • Kontaktinformasjon: Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har et aktivt kundeforhold og i 3 år etter at du har eid et kjøretøy som er kjøpt fra oss, eller som har vært på vårt verksted.
 • Vår korrespondanse: Vi lagrer korrespondanse med deg i 1 år eller så lenge kundeforholdet varer.
 • Opplysninger om bruk av nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider (Google Analytics – 2 år)
 • Opplysninger fra offentlige registre: Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes dersom du ikke har et aktivt kundeforhold.
 • Svar på kundetilfredshetsundersøkelser: lagres iht informasjon gitt i undersøkelsen.

8 Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

9 Dine rettigheter

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss

c) Oppdatere dine personopplysninger

d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle

e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger

g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kundeservice@b-f.no) beskjed om det eller selv forandre samtykket på «Min Mitsubishi» siden. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10 Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjon. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11 Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

12 Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i Bilforum Follo as er daglig leder Roger Agerup. Epost: roger.agerup@b-f.no Telefon: 64976969. Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på personvern@b-f.no